Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie terenowe w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski

Leśnictwo Czarny Las położone jest w południowo - wschodniej części nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Na jego obszarze w dniu 14.06.2017 r. zostało przeprowadzone szkolenie terenowe mające na celu pokazanie w jaki sposób, poprawnie należy zakładać szlaki zrywkowe.

 

Nasuwa się więc pytanie, czym jest ów szlak zrywkowy?

 

Jest to nic innego jak powierzchnia leśna pozbawiona drzew i krzewów o odpowiedniej szerokości i w odpowiednich odstępach, przeznaczona do prowadzenia różnych prac z zakresu głównie pielęgnowania lasu i pozyskania drewna.

 

W szkoleniu udział wzięli pracownicy terenowi oraz pracownicy z działu technicznego nadleśnictwa a także Pan Krzysztof Hołowiński – nadleśniczy nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia był Pan Robert Staroń – zastępca nadleśniczego oraz Pan Sławomir Prokurat – inżynier nadzoru. Szkolenie odbyło się na trzech wcześniej wytypowanych powierzchniach – każda z nich przedstawiała zupełnie inny problem.

Instruktorzy szkolenia szczególny nacisk kładli na rolę jaką spełniają szlaki zrywkowe.

 

Odpowiednio przygotowane szlaki zrywkowe wpływają na:

  • ograniczenie szkód przy prowadzeniu działalności;

  • poprawę warunków BHP;

  • poprawę organizacji pracy

Szkolenie zakończyło się ogniskiem oraz cenną wymianą poglądów dotyczącą zakładania szlaków zrywkowych w przyszłości, tak aby jeszcze bardziej poprawić funkcjonowanie gospodarki leśnej prowadzonej na terenie naszej jednostki.