Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie „Mieszkańcy budek lęgowych”

        Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu radzyńskiego. Ma on na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży działań przyjaznych środowisku, a także zachęcenie do poznawania otaczającej nas przyrody.

        Czas trwania konkursu obejmuje okres od montażu budki do jej jesiennego czyszczenia po zakończonym sezonie lęgowym.

        Ocenianą pracą konkursową będzie sprawozdanie, w formie elektronicznej, z obserwacji budki lęgowej i jej mieszkańców. Prace należy nadsyłać do 31 października 2017 roku do godz. 15:00 pod wskazany w regulaminie adres.

        Na wszystkie pytania odpowiada Sylwia Anna Zgorzałek pod adresem sylwia@bocian.org.pl

Autorem fotografii jest Pani Magdalena Cmoch

Materiały do pobrania