Lista aktualności Lista aktualności

ZROSTY DRZEW

Czy każde drzewo żyje własnym życiem? Sprawdźmy!

Z reguły drzewa rosnące w lesie unikają zetknięcia ze sobą, ich pnie stoją w stosunku do siebie w pewnych odstępach, gałęzie natomiast nie stykają się, a wręcz przeciwnie niemal zawsze się wymijają. Ale jak mówi przysłowie „wyjątek potwierdza regułę", tak jest również w tym przypadku.

Profesor Władysław Szafer pisze, że gdy gałąź drzewa trze o pień drugiego drzewa tego samego gatunku i w następstwie tego po jakimś czasie zrośnie się z nim, to prawie zawsze szczytowa część tej gałęzi obumiera, a pozostała tworzy jakby mostek łączący obydwa drzewa. W takiej sytuacji zazwyczaj jedno z drzew jest poszkodowane, tzn. drzewo silniejsze odciąga przez owe połączenie składniki odżywcze z drzewa słabszego, które z czasem redukuje koronę, w wyniku czego powstaje jedno drzewo o dwóch pniach i jednej koronie.

O wiele rzadziej zrosty dotyczą dwóch drzew jednakowo rozwijających się - o podobnej kondycji fizjologicznej. W takim przypadku zrośnięte drzewa nie redukują koron i żyją w pozornej harmonii.

Znacznie trudniejszym do dostrzeżenia zjawiskiem, dla spacerującego po lesie obserwatora jest komunikowanie się drzew. A to kolejny dowód na to, że drzewa żyją nie tylko własnym życiem. Jak wygląda komunikowanie się drzew?

Drzewa porozumiewają się ze sobą poprzez system połączonych korzeni. Przekazywane są tam ostrzeżenia dla sąsiadów, dzięki którym mogą się przygotować na niebezpieczeństwo np. ataki insektów czy susze. Te sygnały przesyłane są, podobnie jak w przypadku naszego systemu nerwowego, zarówno poprzez impulsy elektryczne, jak i substancje chemiczne.

Czytając o komunikacji przez system połączonych korzeni nasuwa się pytanie: w jaki sposób komunikują się drzewa rosnące w znacznych odległościach od siebie? Ograniczenia długości systemów korzeniowych zmuszają drzewa do skorzystania z „usług" innych organizmów…

W miejscach gdzie nie sięgają korzenie drzew, informacje przesyłane są przez połączoną z nimi sieć grzybów, która tworzy swoiste przedłużenie systemów korzeniowych. Takie przedłużenie dodatkowo pomaga korzeniom w pobieraniu wody i soli mineralnych. Drzewa w zamian za pomoc w komunikacji, dostarczają grzybom  substancje odżywcze powstałe w wyniku fotosyntezy.

"Leśne tango" Fot. Aleksandra Możdżeń