Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski w 2016 r. (według stanu na 31.12.2016 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 3645,2 tyś. m3

2. powierzchnia odnowień i zalesień: 156,95 ha

3 Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących (załącznik)

4.Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasiona:      125,91 kg

b) szyszki:        2785,00 kg

b) zwierzyna:  205 szt.

c) stroisz:         0,00 mp

d) choinki:       5 szt.

5. Produkcja sadzonek:  999,73 tys. szt.

6.Powierzchnia szkód wywołanych przez czynniki abiotyczne:  41,02 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów:  0,00 ha

8. Ilość ustalonych stref ochronny ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 26

9. Powierzchnia lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych:

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach                                         92,83 ha

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                                  929,25 ha

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy                        19,85 ha

4.1 Lasy wodochronne                                                                1 791,07 ha

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności                 132,33 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej 17 119  tyś. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem  91,3 tyś. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 51 etatów.