Monitoring gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski w 2015 r. (według stanu na 31.12.2015 r.)

1. Zapas grubizny brutto:       3661,4 tyś. m3

2. powierzchnia odnowień i zalesień:            126,85 ha

3 Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących (załącznik)

4.Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasiona:       10074,5 kg

b) szyszki:       2449 kg

b) zwierzyna:  223 szt.

c) stroisz:        0 mp

d) choinki:      12 szt.

5. Produkcja sadzonek:          922,86 tys. szt.

6.Powierzchnia szkód wywołanych przez czynniki abiotyczne: 0,08 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 1082,66 ha

8. Ilość ustalonych stref ochronny ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 24

9. Powierzchnia lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych:

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach                                                92,83 ha

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                                         988,67 ha

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy                                19,85 ha

4.1 Lasy wodochronne                                                                                 1791,07 ha

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności                         132,33 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej tyś. 16 878 tyś. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem 89,8 tyś. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 47 etatów.