Kontakty do nadleśnictwa Kontakty do nadleśnictwa

Siedziba Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
83 352 08 40
83 352 13 00

ul. Kocka 1

21-300 Radzyń Podlaski

Biuro nadleśnictwa otwarte w godz. 7.00 - 15.00

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w dni robocze w godz. 7.30 - 9.30

Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas Radzyń Podl.

Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0009 1140


Pokaż jednostki Nadleśnicta Radzyń Podlaski na większej mapie

Nadleśniczy
Krzysztof Hołowiński
83 352 03 44
Zastępca Nadleśniczego
Robert Staroń
83 352 01 50 / 606 926 259
Główny Księgowy
Anna Zalewska
83 352 01 85
Sekretarz
Leszek Bilski
83 352 01 88
Inżynier Nadzoru
Hubert Piróg
83 352 01 52 / 664 770 823

Dział Gospodarki Leśnej

Aniela Hołowińska
starszy specjalista Służby Leśnej - pozyskanie drewna, ochrona p.poż.
Tel.: 83 352 03 33
Sławomir Prokurat
starszy specjalista Służby Leśnej- gospodarka łowiecka
Tel.: 83 352 08 41
Beata Jazgarska
specjalista Służby Leśnej - hodowla lasu
Tel.: 83 352 03 33
Henryka Adamiak - Tyczyńska
specjalista Służby Leśnej - stan posiadania, bhp
Tel.: 83 352 03 33
Tomasz Mirosław
specjalista Służby Leśnej - ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja leśna, LMN
Tel.: 83 352 01 54
Justyna Janeczek - Baran
specjalista Służby Leśnej ds. marketingu - sprzedaż drewna
Tel.: 83 352 01 54
Karol Chmielewski
referent ds. zamówień publicznych, gospodarka łowiecka
Tel.: 83 352 08 41
Mateusz Zieńczuk
specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 83 352 01 89

Specjalista ds. pracowniczych

Aneta Witkowicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 83 352 01 93

Dział Finansowy

Renata Ładna
starsza księgowa
Tel.: 83 352 01 75
Magdalena Bilska
księgowa
Tel.: 83 352 01 75
Elżbieta Miedzik
księgowa
Tel.: 83 352 01 73

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Urszula Niewęgłowska
administracja
Tel.: 83 352 01 56
Jolanta Kucharska - Kaliszuk
sekretariat
Tel.: 83 352 08 40
Dariusz Mackiewicz
kierowca
Tel.: 660 671 139

Straż Leśna

Grzegorz Pasek
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 83 352 01 95/ 600 452 855
Sylweriusz Niewęgłowski
strażnik leśny
Tel.: 83 352 01 95/ 604 599 648
Łukasz Brzyski
strażnik leśny
Tel.: 83 352 01 95/ 606 435 436