Aktualności Aktualności

Powrót

Uwaga! Ważne zmiany dotyczące odszkodowań łowieckich!

Uwaga! Ważne zmiany dotyczące odszkodowań łowieckich!

Informujemy, że od 1 kwietnia 2018 roku Nadleśnictwo nie jest właściwym organem do przyjmowania wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Wnioski o odszkodowania należy składać do gminy właściwej z uwagi na miejsce wystąpienia szkody. Zawarte jest to w Ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw art. 22 pkt 3:  „ Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody”.

 

Do pobrania - najnowsze zmiany w prawie łowieckim, plik .pdf


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy