Zasoby leśne Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Zasoby leśne Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

                            

       Drzewostany Nadleśnictwa Radzyń Podlaski tworzą 24 gatunki drzew, z czego 18 występuje jako gatunki panujące. Dominują drzewostany jednopiętrowe pochodzenia sztucznego. Głównym gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 64,05% powierzchni i stanowi 70,31% miąższości. Drzewostany sosnowe przeważają w każdym obrębie. W udziale procentowym powierzchni drzewostanów dębowych, olchowych, brzozowych zaznaczają się niewielkie różnice.